MAThADORE (This page is only available in Dutch)

Waarom MathAdore?

Het idee om aan MathAdore te beginnen komt voort uit de volgende ervaringen en signalen:

 • Interactiviteit

  Het wiskundeonderwijs in bovenbouw havo-vwo is de laatste jaren ondanks de aanwezigheid van internet, grafische rekenmachine en diverse softwarepakketten niet of nauwelijks interactiever geworden. Nog steeds staat de traditionele lesmethode centraal van waaruit de leerling naar een site, een grafische rekenmachine of een softwarepakket wordt gestuurd. Dat kan beter.

 • Digitale lesstof

  De aanbieders en gebruikers van elektronische leeromgevingen (elo's) zitten te springen om geschikte digitale lesstof. We willen dit graag gaan maken.

 • Afnemend aantal contacturen

  De contacturen wiskunde zijn sterk afgenomen sinds de introductie van de Tweede Fase in 1998. In het studiehuis mogen jongeren veelal zelfstandig aan wiskunde werken. Het tempo wordt bepaald door de studiewijzers en de stapeling van hoofdstukken in de lesmethoden. We willen dat leerlingen in het kleine aantal contacturen vanzelf de volgende natuurlijke stap vinden en zo ook zinvol met wiskunde bezig gaan.

 • Aanbodsgericht i.p.v. vraaggestuurd

  Per profiel krijgen leerlingen een zelfde aanbod. Jongeren hebben nauwelijks overzicht en invloed op hetgeen ze moeten leren. Leerlingen kunnen de gevolgen ook niet overzien als ze 'iets' overslaan. Zelden kunnen leerlingen vanuit overzicht werken en studeren en eigen leerroutes bepalen. De motivatie wordt sterk op de proef gesteld. We vinden dat leerlingen meer overzicht geboden moet worden om zelf keuzes te kunnen maken en dat ze op een hedendaagse wijze (via internet) moeten kunnen werken en leren.

 • Hoge prijs

  Ouders betalen in bovenbouw havo/vwo een vermogen aan wiskundeboeken. We denken dat het goedkoper kan.

 • Opfrissen is nodig

  HBO's en universiteiten zijn ontevreden over de wiskundige vaardigheden van nieuwe studenten. Er worden veel opfriscursussen en bijspijkercolleges georganiseerd. We willen een brug slaan tussen VO en HBO en Universiteit.

Top of the page

Wat is MathAdore?

Met MathAdore richten we ons op leerlingen en vernieuwingsgezinde wiskundedocenten. MathAdore is een complete interactieve wiskundemethode (inclusief de mogelijkheid voor een papieren versie) voor de Tweede Fase die voldoet aan de volgende criteria:

 1. Degelijke wiskunde:

  De wiskunde wordt op heldere wijze en op het niveau van de leerling aangeboden, kent een goede doordachte structuur.

 2. Examenprogramma 2007

  Deze wiskundemethode bevat minstens het (nieuwe) eindexamenprogramma HAVO-VWO dat ingaat op 1 augustus 2007.

 3. Aantrekkelijke en interactieve wiskunde:

  De wiskunde is aantrekkelijk en interactief gebracht. De leerling kan zelf op onderzoek uit.

 4. Maatwerk:

  Het leerstofaanbod is zo gestructureerd dat leerlingen er een passende route in kunnen volgen: ze kunnen keuzes maken m.b.t. de manier waarop ze de leerstof leren zonder daarbij het zicht te verliezen op het beoogde einddoel. Docenten die met het materiaal willen werken kunnen gemakkelijk leerroutes vaststellen die naar het eindexamen leiden.

 5. Mediumneutrale opslag:

  Het lesmateriaal is beschikbaar binnen elektronische leeromgevingen, via internet en op papier. Docenten, leerlingen kunnen en mogen zelf printen.

 6. Gratis leerstof. Betalen voor diensten.

  De totale leerstof is gratis beschikbaar. Voor diensten moet worden betaald (antwoorden, resultaten bijhouden, 'eigen wiskundeboek' samenstellen, diagnose van leerresultaten, etc.).

 7. Open source

  Docenten wiskunde zullen in de gelegenheid gesteld worden om eigen uitleg, eigen opgaven, eigen voorbeelden en eigen toepassingen toe te voegen. We bieden leerlingen, docenten en scholen een oplossing die optimaal gebruik maakt van de beschikbare technologie. Voor het werken met MathAdore is een webbrowser (voorlopig alleen Mozilla Firefox) voldoende; meer is niet nodig. Of deze oplossing er komt, hangt van uw reactie en uw medewerking af. Probeer het uit en laat weten wat u ervan vindt. Ondertussen werken wij door aan deze oplossing.

Top of the page

Wie staan erachter?

MathAdore is bedacht en wordt gemaakt door ervaren wiskundigen, onderwijskundigen, (ex-)uitgevers, wiskundeauteurs en technologen. Het initiatief is ondergebracht in een consortium van Technische Universiteit Eindhoven, Pragma ADE en Stichting Math4all.

 • Technische Universiteit Eindhoven
  Arjeh M. Cohen, Hans Cuypers en Hans Sterk
  p/a Faculteit wiskunde en informatica
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
 • Pragma ADE
  Ton Otten en Hans Hagen
  p/a Ridderstraat 27
  8067 GH Hasselt
 • Stichting Math4all
  Johan Gademan en Frits Spijkers
  p/a Waterhoen 42
  7423 CR Deventer

 

Het initiatief van het consortium wordt ondersteund door diverse personen en belangenorganisaties.

Top of the page

Meer weten?

U kunt ons lesmateriaal uitproberen. Ga naar: www.mathadore.nl en maak uw keuze. Er staat gratis lesmateriaal voor vwo. Het is op dit moment nog niet mogelijk om diensten af te nemen. De planning is om begin schooljaar 2007/2008 een compleet wiskundeprogramma aan te bieden voor bovenbouw havo en vwo. Meer informatie kunt u krijgen via de Stichting Math4all.

Website: www.math4all.nl
Postadres: Waterhoen 42
       7423 CR Deventer
       Telefoon: 06-22922301

Heeft u reacties of wilt u meedoen? Laat het ons weten, we nemen contact met u op.